logo

infolinia czynna pn-pt. 
9:00-14:00
w pozostałych godzinach prosimy o wiadomość SMS
+48 731 830 820

Kim jest opiekun zwierząt?

Praca jako opiekun zwierząt stacje się coraz bardziej popularna. Może to być praca ze zwierzętami domowymi, ale i tymi mieszkającymi w zoo.  Prawdziwy i profesjonalny opiekun nie boi się pokazywać, jak pracuje i co robi. A przede wszystkim kocha zwierzęta i to co robi.

Jak wygląda praca opiekuna zwierząt?

Zakres jego obowiązków jest dość szeroki, ale jest konkretnie związany z pielęgnacją zwierząt, dbanie o zaspokajanie ich potrzeb oraz dbanie o czystość miejsca, w którym przebywają. Ogólnie praca opiekuna zwierząt polega na rozpoznaniu potrzeby i znalezieniu sposobu na jej zaspokojenie. Całe działanie powinno opierać się na dobru zwierzęcia. Praca opiera się nie tylko na pracy z samymi zwierzętami, ale także z ludźmi, a przede wszystkim z właścicielami tych zwierząt.

Sama praca może mieć charakter nienormowanego czasu pracy ze względu na miejsce zatrudnienia oraz potrzeby rynkowe. Czas pracy trzeba również dostosowywać do rytmu dnia zwierząt. Opiekun zwierząt sam ustala cały harmonogram i plan pracy.

źródło: Freepik

Jakie umiejętności posiada opiekun zwierząt?

Warto podkreślić, że opiekun powinien być sumienny, a przede wszystkim odpowiedzialny. Sama praca wymusza, żeby opiekun kochał zwierzęta i pracę z nimi. Poza tymi cechami ważna jest również skrupulatność i umiejętność komunikacji z innymi ludźmi. Ponieważ zanim opiekun zajmie się zwierzakiem, najpierw następuje kontakt z człowiekiem. Więc ważne by opiekun zwierząt był sympatyczny i umiał porozumieć się z innymi w różnych kwestiach, tak by bez przeszkód i nieporozumień zająć się zwierzakiem.

Poza samymi cechami charakteru, ważne są umiejętności. Cenioną umiejętnością opiekuna zwierząt jest udzielanie pierwszej pomocy. Sam proces pierwszej pomocy jest podobny do tej udzielanej ludziom, ale warto, żeby opiekun był przeszkolony i posiadał wiedzę na temat zwierzęcej pierwszej pomocy.

Dodatkowo opiekun musi być sprawny fizycznie i posiadać szybki refleks. Zdarzają się różne sytuacje, więc taka osoba musi być przygotowana na bieganie za zwierzakiem bądź uciekanie przed nim. Dodatkowo wszystkie jego zmysły powinny być sprawne w stopniu nieumożliwiającym pracę.

W kategorii zdolności i sprawności, opiekun zwierząt powinien myśleć logicznie, sprawnie podejmować trafne decyzje, a przede wszystkim mieć podzielną uwagę. Przydatne może to być, jeśli zwierzak jest energiczny bądź przy opiece z większą grupą zwierzaków. Dobra pamięć może się okazać niezbędna przy uczeniu się nowych rzeczy. Praca wiąże się cały czas z nowymi wyzwaniami i spostrzeżeniami. Więc dobra pamięć pozwoli takiemu opiekunowi zwierząt utrwalić w umyśle wszystkie wnioski, które wyciąga z danej sytuacji.

Kto może zostać opiekunem zwierzą?

W teorii każdy może być opiekunem zwierząt. Obecnie prawo nie wymaga formalnego wykształcenia w tej dziedzinie. Jednak w praktyce wymagany jest profesjonalizm, ponieważ niezbędna jest odpowiedzialność za działania, które wykonuje. Konieczne jest więc posiadanie wiedzy w tej dziedzinie. Dlatego bardzo cenione są osoby po studiach biologicznych, zootechnicznych, behawiorystyce zwierząt itp., czy posiadające technika weterynarii (obejmującego dwie kwalifikacje: RL.10 – prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i RL.11 – wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego). Opiekun zwierząt powinien podstawowo mieć ukończone kursy, które umożliwią mu zdobycie kwalifikacji związanych z tym zawodem. Atutem będzie też znajomość języka angielskiego bądź innym na poziomie średniozaawansowanym.

źródło: Freepik

Perspektywy rozwoju w zawodzie opiekun zwierząt

Jak w każdym zawodzie istnieje możliwość rozwoju. Oczywiście potrzebna jest cierpliwość i duże samozaparcie w dążeniu do celu. Sama praca wymaga sporej wiedzy na temat zwierząt i tego jak funkcjonują. Bardzo przydatna jest wiedza z zakresu behawiorystki zwierząt.

Behawiorystyka pozwala poznać wszelkie zachowania zwierząt, zaburzenia od prawidłowych zachowań, a przede wszystkim podłoże i sposoby jak pracować nad danymi zachowaniami. Znajomość zwierzęcej psychologii może być też dodatkowym atutem w takiej pracy.

Opiekun zwierząt domowych w zależności od wiedzy, umiejętności i kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami z kursów może sprawować opiekę nad jednym lub wieloma gatunkami zwierząt. Tak więc rozwój w zawodzie opiekuna zwierząt jest potrzebny, a zdobywanie doświadczenia i wiedzy jest dużym atutem.

Miejsca pracy opiekuna zwierząt

Przede wszystkim podstawowymi miejscami zatrudnienia są schroniska dla zwierząt oraz ogrody zoologiczne, ale opiekun zwierząt może sam stworzyć swoją działalność w postaci hotelu. Mogą to być też domy właścicieli zwierząt, miejsce zamieszkania opiekuna zwierząt, fundacje dla zwierząt.

Niestety część tych miejsc pracy może powodować różne zagrożenia. Opiekun zwierząt może być narażony na agresję, ataki, pogryzienia, podrapania itp.

Ty też możesz zostać opiekunem zwierząt.  Dołącz jako Opiekun lub Hotel  

Ile może zarobić opiekun zwierząt?

Stawki są dość zróżnicowane. Opiekun zwierząt domowych jak i pracownicy zajmujący się zwierzętami mogę zarabiać w przedziale od 1900 do nawet 3500 złotych na miesiąc. Zarobki te jednak uzależnione są od ilości pracy i zleceń. W okresie wakacyjnym zarobki mogą być znacznie wyższe. 

Kamila Zdzienicka

Kamila Zdzienicka

kamila@aniamlhotels.com | +48 720 830 820